Mediální odezva na EUREM 2000
Seznam příspěvků

  1. Novinové články:
  2. Články v odborném tisku:
  3. Relace v médiích:
  4. Pokongresová hodnocení:
  5. Ostatní:

zpracoval: Luděk Frank
This page was prepared by
Petr Schauer,
ISI ASCR, Brno, Czech Republic
updated on January 16, 2001
(transfer to the CSMS home page)